ZWROTY:

 • Klient ma prawo do zwrot towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta towaru. Warunkiem zwrotu jest dołączenie do zwracanego towaru dowodu zakupu, a dodatkowo zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek znamion jego użytkowania, oraz musi posiadać w stanie nienaruszonym wszelkie oryginalne metki.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów na własny koszt w oryginalnym opakowaniu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu na adres:
  CH RENOMA, SALON PATRIZIA PEPE
  POZIOM 0
  UL. ŚWIDNICKA 40
  50-024 WROCŁAW
  z dopiskiem "ZWROT- SKLEP INTERNETOWY"
 • Pieniądze otrzymane przez Sprzedawcę za Produkt zostaną zwrócone Zamawiającemu przelewem na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym) w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu.
 • Zwrotowi podlega jedynie kwota obejmująca cenę za towar.


REKLAMACJE: 

 • Podstawą przyjęcie reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na formularzu, którego wzór można pobrać TUTAJ
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru na adres:
  CH RENOMA, SALON PATRIZIA PEPE
  POZIOM 0
  UL. ŚWIDNICKA 40
  50-024 WROCŁAW
  z dopiskiem "ZWROT- SKLEP INTERNETOWY"
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną ukrytą zmniejszającą jego wartość lub użyteczność. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady fizyczne ukryte, które powstały po wydaniu Produktu Zamawiającemu.
 • W przypadku uzasadnionej reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu.
 • Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady Produktu oraz datę wykrycia wady. Zamawiający nie może odmówić przyjęcia nieodpłatnej naprawy, jeżeli gwarantuje ona pełne przywrócenie zareklamowanemu Produktowi należytych właściwości użytkowych.
 • W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie powyżej. Reklamacje nie zawierające protokołu nie będą rozpatrywane.
 • O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, osoba reklamująca zostanie poinformowana drogą mailową lub telefoniczną
 • Koszt przesyłki reklamowanego Produktu pokrywa Zamawiający.
 • Przesyłki z reklamowanym Produktem przesłane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.